Een belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar was, in samenwerking met Hepta Design Audio, het ontwerpen en bouwen van een dipool-luidspreker. Hoewel wij bij vorige X-fi shows  vaak het positieve commentaar hebben gekregen dat het “Pyramide” systeem tot de beste van de gedemonstreerde apparatuur behoorde, blijft de prijs voor velen een hoge drempel. We hebben het ontwerp van de dipool-luidspreker op een revolutionaire wijze aangepast om een aantal specifieke “Temporal Coherence” kenmerken te realiseren zoals impedantiecompensatie, correct tijdgedrag, laagcorrectie en een rondstraalkarakteristiek. Samen met onze stuur- en eindversterker wordt een muzikaal systeem gerealiseerd voor een mid-end prijs. Wij zullen dit in kamer 22 demonstreren, evenals het weer verder verbeterde “Pyramide” systeem.

De aansturing van zowel de “Pyramides” als de eindversterker / dipool combinatie wordt door de stuurversterker van “Temporal Coherence” verzorgd. Deze stuurversterker is geheel discreet opgebouwd en voorzien van een passieve volume- en balansregeling met relais. Hierdoor wordt een minimale vervorming gecombineerd met een perfecte gelijkloop van de kanalen en een zeer hoge kanaalscheiding. Samen met onze eindversterker komt het weergegeven geluid helemaal “los” van de luidsprekers en hoewel dit met rondstralers heel mooi tot z’n recht komt, wordt dit ook in combinatie met andere goede luidsprekers bereikt.

Overdrukken van recensies van stuur- en eindversterker en de Diamanten uit “Music Emotion” zijn in kamer 22 verkrijgbaar voor belangstellenden, evenals andere documentatie, inclusief een uitgebreider beschrijving van de dipool-luidspreker.

Op de hele uren zal een korte presentatie (ca. 5 min) worden gegeven over de verschillende kenmerken en achtergronden van de TC ontwerpen.

Meer informatie op www.temporalcoherence.nlen op Facebook!

What's new?

DISTRIBUTOR

Temporal Coherence

www.temporalcoherence.nl

ROOM

22